Zaproszenie do złożenia oferty – dostawa i uruchomienie termostatu wody

Maltex Sp. z o.o. w związku z rozpoczęciem procedury wyboru Wykonawcy dostawy dla Zadania 13 w ramach wydatków kwalifikowalnych projektu pt. “Wdrożenie w Maltex sp. z o.o. w Bydgoszczy wyników prac badawczo-rozwojowych w celu wprowadzenia na rynek nowego produktu w postaci innowacyjnego krzesełka do kąpieli dzieci” zwraca się z prośbą o określenie szacowanej wartości i czasu realizacji zamówienia dla usługi polegającej na dostawie i uruchomieniu termostatu wody.

Szczegóły po kliknięciu w “Czytaj więcej“.

Po oszacowaniu wartości zamówienia usługi Zamawiający podejmie właściwą procedurę realizacji zamówienia w oparciu o zasadę konkurencyjności lub rozeznania rynku.

Oczekujemy na szacunkową wartość i czas realizacji zamówienia do dnia 26.02.2018 roku, do godziny 900.

W związku z powyższym Państwa propozycja cenowa nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.).

I PRZEDMIOT ZAPYTANIA O SZACOWANĄ WARTOŚĆ I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zadanie 13: zakup termostatu wody
Szt. 1

Przeznaczenie: Urządzenie do podgrzewania formy i utrzymywania jej stałej/zadanej temperatury

Główne parametry stanowiące źródło wyceny i oszacowania czasu realizacji:

– Wydajność pompy: minimum 60L/min

– Moc grzewcza: minimum 9 kW

– Moc chłodzenia: minimum 80 kW

– Zakres temperatur pracy: maksimum 90°C / minimum 40°C

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

II INFORMACJE NT. UDZIAŁU W SZACOWANIU WARTOŚCI I CZASU REALIZACJI ZAMÓWIENIA

  1. Szacowaną wartość i czas realizacji zamówienia prosimy przekazać w terminie do dnia 26.02.2018r do godziny 900 w formie elektronicznej na adres r.ostrowka@maltex.com.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, kuriera, posłańca lub osobiście na adres: “MALTEX” Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 8J, 85-758 Bydgoszcz.

W przypadku ofert z szacowaną wartością i czasem realizacji zamówienia złożonych pocztą tradycyjną decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do zamawiającego.

  1. W razie wątpliwości i pytań dotyczących przedmiotu zapytania proszę o kontakt telefoniczny pod numerem 696 016 643 z p. Markiem Trojanek lub na adres email: marek@maltex.com.pl
  2. Szacowana wartość i czas realizacji zamówienia powinny zawierać następujące informacje:

szacowaną wartość zamówienia jako cenę netto/brutto wyrażoną w PLN bądź w EUR będącą ceną całkowitą za wykonanie przedmiotu zapytania;

szacowany czas realizacji zamówienia w tygodniach bądź miesiącach kalendarzowych;

– dane teleadresowe Wykonawcy (nazwa, adres).

poziom_kolor