PROJEKTY AKTUALNE

Maltex Sp. z o.o. realizuje w okresie od 01.12.2019 r. do 31.08.2020 r. projekt nr pt. „Prace B+R w celu opracowania innowacyjnego produktu przez firmę Maltex sp. o. o.”

Celem głównym projektu jest wprowadzenie na rynek innowacyjnego wyrobu, na który czekają klienci na rynku międzynarodowym i tym samym zwiększenie konkurencyjności firmy Maltex, wzmocnienie współpracy z sektorem naukowo-badawczym.

Efektem realizacji przedmiotowego projektu będzie wprowadzenie do oferty firmy innowacyjnego produktu, który będzie można w ofercie łączyć z wanienką z  organizerem multimedialnym przeznaczonej dla dzieci w wieku 0-3 lat.

Miejsce realizacji projektu: ul. Przemysłowa 8J, 85-758 Bydgoszcz

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 „Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu”, Działanie 1.2. „Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie 1.2.1 „Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych”

Całkowita wartość projektu: 386 476,65

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 144 043,24 zł

PROJEKTY ZAKOŃCZONE

Maltex Sp. z o.o. realizuje w okresie od 01.02.2019 r. do 31.10.2019 r. projekt nr pt. „Realizacja prac B+R przez firmę Maltex z Bydgoszczy, w celu opracowania innowacyjnego w skali międzynarodowej produktu”

Celem głównym projektu jest wprowadzenie na rynek innowacyjnego wyrobu, na który czekają klienci na rynku międzynarodowym i tym samym zwiększenie konkurencyjności firmy Maltex, wzmocnienie współpracy z sektorem naukowo-badawczym.

Efektem realizacji przedmiotowego projektu będzie wprowadzenie do oferty innowacyjnego w skali międzynarodowej produktu  – wanienki dziecięcej z organizerem multimedialnym.

Miejsce realizacji projektu: ul. Przemysłowa 8J, 85-758 Bydgoszcz

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 „Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu”, Działanie 1.2. „Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie 1.2.1 „Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych”

Całkowita wartość projektu: 600 528,98

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 227 523,65 zł

Maltex Sp. z o.o. realizuje w okresie od 01.09.2017 r. do 31.12.2018 r. projekt nr RPKP.01.06.02-04-0040/16 pn. “Wdrożenie w Maltex sp. z o.o. w Bydgoszczy wyników prac badawczo-rozwojowych w celu wprowadzenia na rynek nowego produktu w postaci innowacyjnego krzesełka do kąpieli dzieci.”.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacji i konkurencyjności gospodarki regionu Działanie 1.6. Wsparcie tworzenia i rozszerzenia zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług Poddziałanie 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wdrożenie w Maltex sp. z o.o. wyników prac badawczo-rozwojowych, których efektem będzie wprowadzenie na rynek nowego produktu w postaci innowacyjnego krzesełka do kąpieli zwłaszcza małych dzieci. Krzesełka w pełni funkcjonalnego, o lekkiej konstrukcji (produkowanego z tworzywa sztucznego – PP metodą formowania wtryskowego), stabilnego  w warunkach kąpieli, ale przede wszystkim zapewniającego bezpieczne użytkowanie, bez  narażenia dziecka na skaleczenia i otarcia. Planowane przedsięwzięcie będzie polegało zatem na rozpoczęciu produkcji seryjnej krzesełka do kąpieli dla dzieci (posiadającego niestosowane dotychczas na świecie rozwiązania konstrukcyjne z zakresu bezpieczeństwa jego użytkowania) poprzez zakup i uruchomienie wtryskarki wraz z niezbędnym, dedykowanym osprzętem (zakup 13 komponentów, w tym 5 form elementów składowych krzesełka).

Potrzeby inwestycyjne, które będą stanowiły wydatek kwalifikowalny projektu nie mają charakteru odtworzeniowego, tzn. nie dotyczą wymiany posiadanych środków trwałych, a są niezbędne do wdrożenia do oferty przedsiębiorstwa innowacyjnego wyrobu.

Rezultatem realizacji Projektu będzie osiągnięcie przez Maltex Sp. z o.o. przychodów ze sprzedaży nowego produktu oraz wzrost zatrudnienia. Dzięki zastosowanym maszynom i urządzeniom rezultatem będzie również osiągniecie przez Beneficjenta, efektem synergii, rezultatu ekoinnowacji poprzez m.in. zmniejszenie energochłonności, materiałochłonności oraz ilość generowanych odpadów produkcyjnych.

Miejsce realizacji projektu: ul. Przemysłowa 8j, 85-758 Bydgoszcz

Całkowita wartość projektu: 3 164 262,98 zł

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 1 157 657,19 zł