Zapytania ofertowe

Projekt “Prace B+R w celu opracowania innowacyjnego produktu przez firmę Maltex Sp. z o.o.”

Maltex Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Prace B+R w celu opracowania innowacyjnego produktu przez firmę Maltex Sp. z o.o.” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych. W związku z powyższym pragniemy Państwa zaprosić do złożenia oferty cenowej w ramach procedury realizowanej zgodnie z zasadą konkurencyjności na wykonanie prototypu stelaża pełniącego funkcję stojaka do wanienki z organizerem multimedialnym

W tym miejscu uprzejmie informujemy, że procedura realizowana jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w  „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

PLIKI DO POBRANIA

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie

Umowa (wzór)

Informacja o wybranym wykonawcy

Toolmax Sp. z o.o.
ul. Narzędziowa 6
86-005 Białe Błota

Data wpłynięcia oferty:29.07.2020 godz. 16:28
Cena:59 040,00 zł brutto