Projekty

Zapytanie ofertowe

Maltex Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Realizacja prac B+R przez firmę Maltex z Bydgoszczy, w celu opracowania innowacyjnego w skali międzynarodowej produktu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych. W związku z powyższym pragniemy Państwa zaprosić do złożenia oferty cenowej w ramach procedury realizowanej zgodnie z zasadą konkurencyjności na wykonanie prototypu wanienki wraz z organizerem multimedialnym.

W tym miejscu uprzejmie informujemy, że procedura rozeznania rynku realizowana jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie  

Informacja o wybranym wykonawcy:

Visovia Project Sp. z o.o.
ul. Krakowska 50
32-083 Balice

Data wpłynięcia oferty: 18.09.2019, godz. 15:31
Cena: 55350,00zł brutto.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w ramach procedury rozeznania rynku – TWORZYWO

Maltex Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Realizacja prac B+R przez firmę Maltex z Bydgoszczy, w celu opracowania innowacyjnego w skali międzynarodowej produktu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych.W związku z powyższym pragniemy Państwa zaprosić do złożenia oferty cenowej w ramach procedury rozeznania rynku na dostawę tworzywa sztucznego do wtrysku modeli przedprototypowych.

W tym miejscu uprzejmie informujemy, że procedura rozeznania rynku realizowana jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj    

      Formularz oferty – pobierz 

Oświadczenie – pobierz

     Termin składania oferty cenowej 21.06.2019, godz.23:59

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w ramach procedury szacowania wartości zamówienia – TWORZYWO

Maltex Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Realizacja prac B+R przez firmę Maltex z Bydgoszczy, w celu opracowania innowacyjnego w skali międzynarodowej produktu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w ramach procedury szacowania wartości zamówienia – PROTOTYP

Maltex Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Realizacja prac B+R przez firmę Maltex z Bydgoszczy, w celu opracowania innowacyjnego w skali międzynarodowej produktu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych.

Maltex w Programie „Wsparcie w ramach dużego bonu”

ssss

ffffInformujemy o realizacji projektu pt. Opracowanie dla Spółki MALTEX innowacyjnych projektów wzorniczych dziecięcego zestawu artykułów higienicznych z tworzyw sztucznych realizowanego w ramach Programu „Wsparcie w ramach dużego bonu”.
Umowa o udzielenie wsparcia Nr 80/WDB/DPP/15
„Projekt współfinansowany z budżetu państwa w ramach dotacji celowej”