Polityka postępowania etycznego

Polityka postępowania etycznego w MALTEX sp. z o.o.

Polityka postępowania etycznego w MALTEX sp. z o.o.

 1. Zasady ogólne
 • Polityka postępowania etycznego obowiązuje wszystkich kandydatów, pracowników, współpracowników
 • Całe otoczenie Firmy zobowiązuje się do kształtowania relacji w oparciu o wartości wynikające z polityki oraz do propagowania zasad w nim określonych
 • Etyczne zasady określone w Polityce wynikają ze strategii uwzględniającej interesy społeczne, ochronę środowiska, a także relacje z władzami i lokalnymi społecznościami.

 

 1. Polityka wobec pracowników
 • MALTEX sp. z o.o. pragnie być organizacją, która zobowiązuje się do respektowania godności i indywidualnej wartości każdego człowieka, a zwłaszcza naszych pracowników i ich praw
 • Będziemy zachęcać naszych pracowników do osiągania najwyższych wyników w pracy, zapewniając im dogodne, motywujące warunki działania i atmosferę wzajemnego szacunku i współpracy
 • Będziemy w całej rozciągłości popierać indywidualne inicjatywy pracownicze; całej kadrze zapewniamy równość szans dalszego rozwoju i sprawiedliwe wynagrodzenie za wykonaną pracę
 • Będziemy podejmować wszelkie możliwe działania, by ze środowiska pracy eliminować potencjalne zagrożenia, obniżać ryzyko zawodowe na każdym stanowisku pracy
 • Deklarujemy, że będziemy przestrzegać zasadę swobody i równości zatrudniania, będziemy prowadzić konsultacje z pracownikami, wsłuchiwać się w ich potrzeby i oczekiwania, nie akceptujemy i nie będziemy akceptować żadnej formy dyskryminacji, nie stosujemy i nie będziemy stosować przymusu pracy, a pracownicy będą mieli szansę na podniesienie stopnia wyszkolenia i wykształcenia

 

 1. Polityka wobec kontrahentów
 • MALTEX sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby nasze wyroby i świadczone przez nas usługi, wyróżniały się najwyższą i powtarzalną jakością
 • Nasze działanie cechuje uczciwość biznesowa, solidność i dokładność oraz szeroko rozumiana innowacyjność
 • Jednym z głównych naszych priorytetów jest zadowolenie klienta
 • Zobowiązujemy się do tego, aby podejmowane przez nas działania były odpowiedzialne, a kontakty, które nawiązujemy były uczciwe, przejrzyste i otwarte
 • Nasze stosunki z dostawcami, partnerami i klientami są i będą oparte na zasadach wzajemnego poszanowania