poziom_kolor

Tytuł projektu: “Wdrożenie w Maltex sp. z o.o. w Bydgoszczy wyników prac badawczo-rozwojowych w celu wprowadzenia na rynek nowego produktu w postaci innowacyjnego krzesełka do kąpieli dzieci.”

Celem projektu jest wdrożenie w Maltex sp. z o.o. wyników prac badawczo-rozwojowych, których efektem będzie wprowadzenie na rynek nowego produktu w postaci innowacyjnego krzesełka do kąpieli zwłaszcza małych dzieci. Krzesełka w pełni funkcjonalnego, o lekkiej konstrukcji (produkowanego z tworzywa sztucznego – PP metodą formowania wtryskowego), stabilnego  w warunkach kąpieli, ale przede wszystkim zapewniającego bezpieczne użytkowanie, bez  narażenia dziecka na skaleczenia i otarcia. Planowane przedsięwzięcie będzie polegało zatem na rozpoczęciu produkcji seryjnej krzesełka do kąpieli dla dzieci (posiadającego niestosowane dotychczas na świecie rozwiązania konstrukcyjne z zakresu bezpieczeństwa jego użytkowania) poprzez zakup i uruchomienie wtryskarki wraz z niezbędnym, dedykowanym osprzętem (zakup 13 komponentów, w tym 5 form elementów składowych krzesełka).

Potrzeby inwestycyjne, które będą stanowiły wydatek kwalifikowalny projektu nie mają charakteru odtworzeniowego, tzn. nie dotyczą wymiany posiadanych środków trwałych, a są niezbędne do wdrożenia do oferty przedsiębiorstwa innowacyjnego wyrobu.

Rezultatem realizacji Projektu będzie osiągnięcie przez Maltex Sp. z o.o. przychodów ze sprzedaży nowego produktu oraz wzrost zatrudnienia. Dzięki zastosowanym maszynom i urządzeniom rezultatem będzie również osiągniecie przez Beneficjenta, efektem synergii, rezultatu ekoinnowacji poprzez m.in. zmniejszenie energochłonności, materiałochłonności oraz ilość generowanych odpadów produkcyjnych.

Wartość projektu: 3 164 262,98 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 157 657,19 zł

poziom_kolor