specjalista do spraw sprzedaży 1_2017

Swoje CV prosimy przesłać na adres: kadry@maltex.com.pl

Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji oraz innych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez firmę MALTEX Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą z dnia 29.08,19917 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.”

przedstawiciel handlowy 1_2017

Swoje CV prosimy przesłać na adres: kadry@maltex.com.pl

Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji oraz innych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez firmę MALTEX Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą z dnia 29.08,19917 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.”