Projekty

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w ramach procedury szacowania wartości zamówienia – TWORZYWO

Maltex Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Realizacja prac B+R przez firmę Maltex z Bydgoszczy, w celu opracowania innowacyjnego w skali międzynarodowej produktu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w ramach procedury szacowania wartości zamówienia – PROTOTYP

Maltex Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Realizacja prac B+R przez firmę Maltex z Bydgoszczy, w celu opracowania innowacyjnego w skali międzynarodowej produktu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych.

Maltex w Programie „Wsparcie w ramach dużego bonu”

ssss

ffffInformujemy o realizacji projektu pt. Opracowanie dla Spółki MALTEX innowacyjnych projektów wzorniczych dziecięcego zestawu artykułów higienicznych z tworzyw sztucznych realizowanego w ramach Programu „Wsparcie w ramach dużego bonu”.
Umowa o udzielenie wsparcia Nr 80/WDB/DPP/15
„Projekt współfinansowany z budżetu państwa w ramach dotacji celowej”